Events at UL, ALUO, Oddelek za restavratorstvo – Svetčeva

Spoznavanje slik na lesu s pozlato, delavnica za osnovnošolce in srednješolce 24. avgust do 29. avgust 2020 9.30 – 16.00 UL ALUO Oddelek za restavratorstvo, Svetčeva 1, 1000 Ljubljana Tamara Trček Pečak, 041 478 404, tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si   Razstava slik iz tehnološko obarvanih likovnih delavnic “Ajkec med zemljo in zlatom”   Vabilo A3 Vabilo A4 […]