Podrobnosti dogodka


Lesen poslikan strop cerkve sv. Petera iz Črne pri Kamniku; arhiv ZVKDS RC

Lesen poslikan strop cerkve sv. Petera iz Črne pri Kamniku; arhiv ZVKDS RC

Lesen poslikan strop cerkve sv. Petera iz Črne pri Kamniku; arhiv ZVKDS RC

Lesen poslikan strop cerkve sv. Petera iz Črne pri Kamniku; arhiv ZVKDS RC

Prosimo za predhodno najavo po telefonu ali po  elektronski pošti.

 

– Kraj / Location

ZVKDS- Restavratorski center, Poljanska 40, Ljubljana

– Organizator (ime inštitucije ali zasebnika)
/ Organisation, Organizer

Oddelek za les, ZVKDS RC

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis)
/ Event title, short description

Ogled konservatorsko-restavratorskih postopkov lesenega poslikanega stropa cerkve sv. Petera iz Črne pri Kamniku.

V ateljeju Restavratorskega centra, si bo moč ogledati restavratorska dela na najstarejšem ohranjenem lesenem poslikanem stropu iz leta 1470- 1480. Ravninski, longitudinalni strop, ki je nastal z zapiranjem strešne konstrukcije, s sestavljanjem  desk s patroniranim vzorcem v isti ravnini, ter prekrivnimi letvami na stikih, ki so malce nenavadno prav tako patronirani in se na vzdolžnih koncih združijo v okvir, ki je izrezljan v obliki gotskega ostrolista. Gre za zelo bogat strop, kjer ima vsaka deska svoj unikatni vzorec in se v celoto povezujejo z večbarvnim cikcakastim vzorcem. Drobna ornamentika stropne poslikave zahteva pazljivo razbiranje slehernega motiva. Na prvi pogled opazimo abstrahirano vegetativno ornamentiko, v kateri se skrivajo tudi arhitekturni in groteskno basenski motivi. Tako nam je šele poglobljeno delo razkrilo, da strop ni le okras vendar nam tudi pripoveduje.

V ateljeju bo moč videti vse postopke, od sterilizacije lesenega temeljnika, utrjevanja, mizarske sanacije, konservacije obstoječe poslikave, do same retuše barvne poslikave.

– Datum / Date of the event

19. junij 2020 12.00-12.30

– Stik / Contact

ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za les,

Rok Dolničar, 040 43 66 31, rokdolnicar@gmail.com

Vito Dolničar, 041 59 16 92, vito.dolnicar@rescen.si