Events at KP – Cerkev Žalostne Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah

– Kraj / Location Cerkev Žalostne Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah – Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer Oddelek za stenske slike in mozaike, ZVKDS RC – Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description Dan odprtih vrat in predstavitev restavratorskih posegov na poslikavah v prezbiteriju […]