Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kraj dogodka: Splet

Čičenje poslikave z geli ter detajl očiščene poslikave (Foto: Anka Batič)

– Kraj dogodka / Event Location

Simpozij bo potekal kot video konferenca, dostop do gradiv simpozija in tehnična navodila za sodelovanje vam bomo posredovali po zaključku zbiranja prijav. Rok prijave je 2. september 2020. Število mest je omejeno.

– Organizator dogodka (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Restavratorski center in Raziskovalni inštitut) ter Arhiv Republike Slovenije

Čičenje poslikave z geli ter detajl očiščene poslikave (Foto: Anka Batič)

Fotografija z vidno svetlobo (VIS) ter Infrardeča fotografija (IRF) (Foto: Andrej Hirci)

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description

Strokovni posvet “Skrivnost Gruberjeve palače”

Številni domači in tuji strokovnjaki vam bodo predstavili Herrleinovo poslikavo Alegorija trgovine, obrti in tehnike v kontekstu novega odkritja – podpisa Kremser-Schmidta. Poseben sklop predavanj bo ob tem posvečen naravoslovnim raziskavam in konservatorsko-restavratorskim posegom na poslikavi.

 

Stropna poslikava Andreja Herrleina Alegorija trgovine, obrti in tehnike iz leta 1786 na ovalnem stopnišču Gruberjeve palače (Arhiv RS) predstavlja biser meščanskega baroka iz zadnje četrtine 18. stoletja v Ljubljani. Od svojega nastanka je bila deležna več restavratorskih posegov. Potemnjena, skoraj črna površina poslikave ni več omogočala razbiranja prizorov. Predpriprave na konservatorsko-restavratorski poseg so zajemali vprašanja o slikarski tehniki, v uporabljene obnovitvene metode pa smo zajeli tudi vodne sisteme čiščenja z geli priznanega prof. Richarda Wolbersa.

Že France Stele, znani slovenski konservator je domneval, da bi lahko Herrlein poslikavo izvedel po kakšni neznani Kremser-Schmidtovi skici. V tej povezavi je zanimiv pod plastmi preteklih preslikav pred kratkim odkrit podpis slikarja Kremser-Schmidta z letnico 1775. Odkritje je sprožilo  nove umetnostnozgodovinske raziskave o umetnini, ki je do sedaj veljala za delo Herrleina. Nejasna letnica novo odkritega podpisa je bila dokazana in natančno določena z metodo Infardeče fotografije (IRF). Avtor raziskave in fotografij je konservator-restavrator Andrej Hirci.

 

 

– Datum / Date of the event

Torek, 8. septembra 2020 ob 9:30.

– Stik / Contact

ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za stenske slike in mozaike,

Martina Lesar Kikelj, 041 959 039, martina.kikelj@rescen.si