Podrobnosti dogodka

Predviden konec dogodka:


Cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici: datajl špalete; foto: M. Bensa, ZVKDS

 

Cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici: datajl kora; foto: M. Bensa, ZVKDS

– Kraj / Location

Cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici, Nova Gorica

– Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer

ZVKDS OE NOVA GORICA

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description

Ogled konservatorsko-restavratorskega postopka na korni ograji in okenskih špalet v Cerkvi Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici pri Novi Gorici.

Kvaliteta štukatur kora in okenskih špalet na koru v cerkvi Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici postavljata to cerkev med osrednje spomenike 17. stoletja na Slovenskem. Kor je razdeljen s tremi arkadami, ki jih podpirajo štirikotni stebri, nad njimi dekorativni elementi z maskaroni, iz katerih se odvijajo bogate girlande. Špalete oken predstavljajo bolj izrazito dekoracijo, z velikimi krožnimi spiralami z akantovimi listi s fitomorfnimi figurami. Avtorji štukatur so bili potujoči obrtniki – umetniki, ki so prihajali iz jezerske regije v severni Italiji in so se gibali od mesta do mesta in ustvarjali dela po civilnih in cerkvenih objektih.

– Datum / Date of the event

7. in 8. oktobra  od 13.00 do 14.00

– Stik / Contact

ZVKDS Območna Enota Nova Gorica,

Marta Bensa, 041 374910, marta.bensa@zvkds.si

Minka Osojnik, 051 246610, minka.osojnik@zvkds.si