Podrobnosti dogodka


– Kraj / Location

Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani; Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

– Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer

Laboratorij za dediščinsko znanost Ljubljana in Evropska Raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost – Slovenija

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description

Vonj dediščine ali vonj kot dediščina (javno predavanje)

Dejstvo, da dediščina naslavlja vse čute in ni pretežno le vizualna, počasi prodira v našo zavest. Multi-senzorične razstave, mednarodni dokumenti, kot je ICOMOS statut iz Burre (2014) in UNESCO vloge temelječe na olfaktorični dediščini, kot je vloga mesta Grasse v Franciji, kažejo na to, da se vedno bolj zavedamo, da z vonjem lahko komuniciramo dediščino, da je vonj sam po sebi lahko dediščina, oziroma da je njen neločljivi del. To spoznanje prinaša zanimive konzervatorske dileme: kako vonj dokumentirati? Kako vonj ohranjati? Kako prepoznati, kateri vonj predstavlja dediščino in kateri ne?
– Datum / Date of the event

Zaradi zdravstvenega stanja v državi je dogodek žal odpovedan.

– Stik / Contact

Laboratorij za dediščinsko znanost Ljubljana,

Kristina Hribar, kristina.hribar@fkkt.uni-lj.si