Podrobnosti dogodka


Cerkev Žalostne Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah; Arhiv ZVKDS RC

– Kraj / Location

Cerkev Žalostne Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah

– Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer

Oddelek za stenske slike in mozaike, ZVKDS RC

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description

Dan odprtih vrat in predstavitev restavratorskih posegov na poslikavah v prezbiteriju cerkve 

Cerkev Žalostne Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah; Arhiv ZVKDS RC

Poslikave v cerkvi Žalostne Matere božje v Dolenji vasi pri Senožečah so ene pomembnejših poslikav iz časa okoli leta 1500 na Slovenskem. Zanimiva je tudi sama cerkev, verjetno v osnovi že romanska,  postavljena na mestu prazgodovinskega gradišča in obdana z ostanki protiturškega tabora. V dogodku bo prestavljena cerkev  in zahtevni restavratorski posegi na njih trajajo že četrto leto.

– Datum / Date of the event

18. junij 2020; 14.00 – 17.00

– Stik / Contact

ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za stenske slike in mozaike,

Andrej Jazbec, 051 617 210, andrej.jazbec@zvkds.si